Účtovné služby

Účtovné služby

Ak hľadáte spôsob, akým by ste zlepšili kontrolu nad vašou rozvíjajúcou sa spoločnosťou a chcete ušetriť financie, práve outsourcing účtovníctva je pre vás správnou voľbou. Máme kvalifikáciu a zručnosti na zavedenie vnútorne usporiadaného systému informácií a harmonogramu účtovníctva, ktoré Vám umožnia sústrediť sa na riadenie podniku.

Správne vedenie účtovníctva je základom úspešného fungovania a vedenia podniku. Firma musí mať všetky procesy na úrovni účtovníctva vyriešené tak, aby jasne a reálne zobrazovala svoje fungovanie a výsledok hospodárenia.

„Na dobrom poriadku a dobrých návykoch všetko záleží.“   (Ján Amos Komenský )    

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:

1. podvojné účtovníctvo
Účtovníctvo podnikateľov tvorí metodický ucelený systém informácií o činnosti podnikateľského subjektu prevažne v peňažnom vyjadrení. Je informačným odrazom a obrazom reálnych procesov, ktoré v účtovnej jednotke prebiehajú. Pod metodikou zúčtovania chápeme spôsob vedenia podvojného účtovníctva účtovnou jednotkou, presnejšie povedané, spôsob zápisu účtovných prípadov na základe účtovných dokladov

2. mzdy a personalistika
Ide o komplikovanú oblasť vyžadujúci si vašu neustálu ostražitosť a kontrolu. Časté zmeny zákonov vám môžu spôsobiť rast nákladov či už na aktualizácie software, resp. aj na neustále školenia vášho personálu. Nechajte spracovanie miezd a povinnosti mzdovej učtárne na nás. Nezaťažujte sa sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti miezd a personalistiky. Našim klientom sa komplexne postaráme o mzdovú agendu podľa platnej legislatívy.

3. dane a daňová agenda, optimalizácia a uzávierkové operácie
Vyhnite sa nezrozumiteľným formulárom a ich vyplnenie nechajte na nás. Našim klientom spracujeme rôzne druhy daňových priznaní, štatistické výkazy, podklady k žiadostiam na rôzne inštitúcie a rôzne dokumenty podľa platnej legislatívy.
Účtovné uzavretie roka je proces, ktorý zahŕňa celý rad na seba nadväzujúcich činnosti, počnúc inventarizáciou  všetkého majetku a záväzkov a končiac zostavením účtovnej závierky. Zdrojom údajov na zostavenie výkazov účtovnej závierky sú uzavreté účtovné knihy. Ich predpokladom je zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu zavieranie účtovného obdobia.

Táto stránka využíva cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním. Kliknite tu, ak chcete zobraziť viac informácií.