Pomáhame firmám rásť

Služby

Služby

Poradenstvo
Kontroling
Marketing
Účtovné služby
Právny audit
Naše manažérske poradenstvo sa sústreďuje na najdôležitejšie problémy a príležitosti vašej spoločnosti. Poskytujeme cenné rady založené na dlhoročných skúsenostiach, ktoré sú zamerané na dosiahnutie efektívnosti kľúčových operácii, zisku a produktívnosti. Na základe celkovej analýzy vytvárame rozsiahly plán, ktorý obsahuje objektívne rady a odporúčania našich profesionálnych konzultantov. Zhodnotíme príležitosti, hrozby, silné a slabé stránky vašej spoločnosti.Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:1....
Našim cieľom v oblasti kontrolingu je vytvorenie systému riadenia, ktorý pomôže získavať informácie v čo najkratšom čase, a tým predchádzať prípadným stratám spoločnosti. Zavedením kontrolingových procesov vo firmách sa orientujeme na zlepšenie hospodárskeho výsledku.Prostredníctvom kontrolingu zmapujeme procesy v spoločnosti, aby sme zistili, či sa činnosti vykonávajú správne a efektívne na základe stanovených noriem. V prípade, že zistíme nedostatky navrhneme nápravné opatrenia. Vytvoríme syst...
Každá spoločnosť potrebuje propagovať svoje výrobky, služby, či budovať značku, a tým sa dostať do povedomia zákazníka. Marketing ako nástroj zefektívňovania predajného úsilia predstavuje silnú konkurenčnú výhodu na trhu. Zverte túto oblasť  do našich rúk a spoločne vašu značku posunieme správnym smerom.Pre našich klientov vytvárame a implementujeme marketingovú stratégiu s ohľadom na produkt a firemnú kultúru. Zároveň motivujeme zákazníka, aby ukončil nákupný proces práve u vás. Prostredníctvom...
Ak hľadáte spôsob, akým by ste zlepšili kontrolu nad vašou rozvíjajúcou sa spoločnosťou a chcete ušetriť financie, práve outsourcing účtovníctva je pre vás správnou voľbou. Máme kvalifikáciu a zručnosti na zavedenie vnútorne usporiadaného systému informácií a harmonogramu účtovníctva, ktoré Vám umožnia sústrediť sa na riadenie podniku.Správne vedenie účtovníctva je základom úspešného fungovania a vedenia podniku. Firma musí mať všetky procesy na úrovni účtovníctva vyriešené tak, aby jasne a reál...
Základom podnikania je mať poriadok v zmluvách a právnych dokumentoch, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre úspešné obchodné transakcie vo vašej spoločnosti. Ak uvažujete nad vstupom nového investora do firmy alebo o predaji spoločnosti najprv musíte uskutočniť hĺbkový právny audit, ktorý vám ukáže prípadne nedostatky, a tým  pádom minimalizujete riziká neúspechu.    
Tím

Tím

Viac info
Ing. Jozef Gima Partner
Ing. Jozef Gima
Viac info
Ing. Viktória Megelová CEO
Ing. Viktória Megelová
Viac info
Ivan Benko Partner
Ivan Benko
Viac info
JUDr. Marián Vojčík Partner
JUDr. Marián Vojčík
Viac info
Ing. Miroslava Zuberová Ekonomický manažér
Ing. Miroslava Zuberová
Viac info
Mgr. Daniela Dlugošová Marketingový manažér
Mgr. Daniela Dlugošová
O nás
V BIZNISHUB sa zameriavame na zvyšovanie hodnoty vašej spoločnosti

Spojil sa tím ľudí, ktorí získali viac ako 20 rokov skúseností v spoločnosti RYBA Košice s ročným obratom 30 mil. € na pozíciách riaditeľ spoločnosti, obchodný riaditeľ, ekonomický riaditeľ, riaditeľ kontrolingu a informačných systémov. Vznikol priestor, kde si malé a stredné podniky môžu dať preveriť stav svojej spoločnosti, procesy v oblasti kvality firemných procesov, riadenia, plánovania, kontrolingu, reportingu, správnosti obchodného modelu, či kvality marketingového plánu a následne sa pod odborným dohľadom venovať slabým miestam.

Svoje know - how odovzdávame našim klientom a pomáhame im úspešne podnikať.


Povedali o nás

Partneri
Newsletter

Newsletter

Blog

Blog

Zachráňte svoje CASH FLOW

BNS je manažérsky kontrolingový systém, ktorý sa stane vašou druhou pamäťou. Vaše príjmy a výdaje budete mať pod kontrolou a neprekvapia vás červené čísla. Ako oficiálny partner pre Slovensko vám poskytneme prvú konzult...

Zachráňte svoje CASH FLOW
Kontakt

Kontakt

Kontaktné info
  • Telefón: +421 917 843 787
  • Email: info@biznishub.sk
  • Adresa: Kmeťova 30, Košice 040 01
Fakturačné údaje

BIZNISHUB s.r.o.

Kmeťova 30, Košice 040 01

IČO: 52 090 124

DIČ: 21 20 90 67 88

IČ DPH: SK 21 20 90 67 88

Táto stránka využíva cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním. Kliknite tu, ak chcete zobraziť viac informácií.